Úřední nástěnka – ostraha

SPAM

Odesláno z e-mailu: zakazky@uredninastenka.cz
E-mail na odpověď: zakazky@uredninastenka.cz
Cílová stránka: www.uredninastenka.cz

Obsah spamu:

Úřední Nástěnka

zakázky z veřejné správy 12. 8. 2015

Oprava porevizních závad technických prvků fyzické bezpečnost

Dobrý den, instituce z Ústeckého kraje Vás vybízí k předložení nabídky. Veškeré potřebné údaje k zakázce naleznete níže.

Podrobný popis:
– předmětem veřejné zakázky je provedení porevizních závad technických prvků fyzické bezpečnosti ve vojenském areálu

Lokalita:
– okres Ústí nad Labem

Termín pro podání nabídek:
– 20. 8. 2015 do 10:00 hodin

Pokud máte zájem o tuto zakázku, pokračujte zde.

Úřední Nástěnka


AAAPOPTÁVKA.CZ. Veřejná zakázka: Zajištění ostrahy objektu

SPAM

Odesláno z e-mailu: info@aaapoptavka.cz
Odkaz na stránku:www.aaapoptavka.cz

Několikrát jsem psal na info@aaapoptavka.cz. Verbířské spamy ale chodí dál!!!

AKCE: Získejte výhodně přístup na zadavatele Veřejných zakázek.
Je tu pro Vás nabídka za 14 Kč denně.
Objednat službu Veřejné zakázky za cenu 4990 Kč bez DPH na 1 rok >>>
Využijte této možnosti pro Vaše podnikání a získejte veřejné zakázky z celé ČR!

AAAPOPTÁVKA.CZ Jistota dobré nabídky

Vážený pane ***,

zasíláme Vám veřejnou zakázku malého rozsahu ze systému AAAPOPTÁVKA.CZ z kategorie Služby – bezpečnostní, ostraha.

Kompletní znění veřejné zakázky najdete níže v tomto emailu.

Příjemce: ***

Rychlé volby: Nastavit zasílání veřejných zakázek | zadat novou poptávku

Veřejná zakázka malého rozsahu (číslo 287947):

Název zakázky: Zajištění ostrahy objektu
Datum zveřejnění: 29.06.2015
Datum pro získání informací: 03.07.2015
Datum uzavření: 10.07.2015
Cena zakázky: 1 900 000 Kč
Druh zakázky: Služby
Předpokládaná hodnota: Veřejná zakázka malého rozsahu
Typ řízení: Otevřené
Text zakázky: Popis:
– zabezpečení pravidelné nepřetržité ochrany v objektu zadavatele dle specifikace
Lokalita:
– okres Praha – hl. město
Termín:
– od 20. července 2015 do 31. prosince 2015
Kritéria:
– nejnižší celková nabídková cena včetně DPH

Zakázka obsahuje přílohy (4).

Kontaktní údaje na zadavatele:

Kontakt na veřejnou zakázku uvidíte pokud si objednáte službu Veřejné zakázky malého rozsahu.

Poté Vám budou chodit kontaktní údaje přímo na Váš email.

Veřejná zakázka na www.aaapoptavka.cz >>

Věříme, že Vám naše služby budou přínosem a přejeme Vám mnoho úspěšně zrealizovaných zakázek.

S pozdravem

Petra Matoušková
péče o zákazníky

AAA POPTÁVKA.CZ
MAFRA, a.s. – Zadat novou poptávku >>>
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1328., IČ: 45313351

Tel.: +420 225 067 979 (Prac. dny, 8:00-12:00, 12:30-18:00)
Mobil: +420 608 955 845 (Prac. dny, 8:00-12:00, 12:30-18:00 hod.)
Fax: +420 226 013 825
Email: info@aaapoptavka.cz
Web: http://www.aaapoptavka.cz

MAFRA, a.s.
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1328, IČ: 45313351
www.aaapoptavka.cz

Upozornění:
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému.

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat; zvláštní ujednání nebo omezení stanovená právním předpisem tím nejsou dotčena.

MAFRA, a.s. neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.

MAFRA, a.s. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení MAFRA, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu: smlouvy o smlouvě budoucí, nakládání s ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví, uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií, nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí, jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak MAFRA, a.s., tak třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.), uzavření zástavní smlouvy, nabytí zastaveného majetku, veřejná nabídka, ujednání o závdavku, jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách, dohody o narovnání, vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.), pracovní smlouvy anebo jakékoliv smlouvy, u nichž hodnota plnění kterékoliv smluvní strany přesahuje 100.000,- Kč bez DPH, ledaže se jedná o běžnou smlouvu o reklamě uveřejňované v médiích MAFRA, a.s. za obvyklých podmínek. MAFRA, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

Pokud zpráva obsahuje obchodní sdělení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) má možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: info@aaapoptavka.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naší databáze a nebudou Vám na ni zasílány žádná obchodní sdělení o inzertních produktech naší společnosti.

© 2015 MAFRA, a.s. – Poptávky, veřejné zakázky a katalog firem AAAPOPTÁVKA.CZ

AAAPOPTÁVKA.CZ


AAAPOPTÁVKA.CZ-hlídací a zabezpečovací služby

SPAM

Odesláno z e-mailu: info@aaapoptavka.cz
Odkaz na stránku:www.aaapoptavka.cz

Několikrát jsem psal na info@aaapoptavka.cz. Verbířské spamy ale chodí dál!!!

Obsah spamu:

¨AKCE: Získejte výhodně přístup na zadavatele Veřejných zakázek.
Je tu pro Vás nabídka za 14 Kč denně.
Objednat službu Veřejné zakázky za cenu 4990 Kč bez DPH na 1 rok >>>
Využijte této možnosti pro Vaše podnikání a získejte veřejné zakázky z celé ČR!

AAAPOPTÁVKA.CZ Jistota dobré nabídky

Vážený pane ***,

zasíláme Vám veřejnou zakázku malého rozsahu ze systému AAAPOPTÁVKA.CZ z kategorie Služby – bezpečnostní, ostraha.

Kompletní znění veřejné zakázky najdete níže v tomto emailu.

Příjemce: ***

Rychlé volby: Nastavit zasílání veřejných zakázek | zadat novou poptávku

Veřejná zakázka malého rozsahu (číslo 288738):

Název zakázky: Hlídací a zabezpečovací služby
Datum zveřejnění: 01.07.2015
Datum pro získání informací: 13.07.2015
Datum prohlídky místa plnění: 08.07.2015
Datum uzavření: 20.07.2015
Cena zakázky: 3 300 000 Kč
Druh zakázky: Služby
Předpokládaná hodnota: Veřejná zakázka malého rozsahu
Typ řízení: Otevřené
Text zakázky: Popis:
– ochrana majetku v objektech, ochrana osob užívajících tyto objekty a prostory, ochrana dalších oprávněných zájmů uživatelů těchto objektů a prostor, ozbrojený doprovod převozu peněz
Lokalita:
– okres Praha – hl. město
Termín:
– od 10. srpna 2015 do 9. srpna 2016
Kritéria:
– nejnižší nabídková cena bez DPH

Zakázka obsahuje přílohy (2).

Kontaktní údaje na zadavatele:

Kontakt na veřejnou zakázku uvidíte pokud si objednáte službu Veřejné zakázky malého rozsahu.

Poté Vám budou chodit kontaktní údaje přímo na Váš email.

Veřejná zakázka na www.aaapoptavka.cz >>

Věříme, že Vám naše služby budou přínosem a přejeme Vám mnoho úspěšně zrealizovaných zakázek.

S pozdravem

Petra Matoušková
péče o zákazníky

AAA POPTÁVKA.CZ
MAFRA, a.s. – Zadat novou poptávku >>>
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1328., IČ: 45313351

Tel.: +420 225 067 979 (Prac. dny, 8:00-12:00, 12:30-18:00)
Mobil: +420 608 955 845 (Prac. dny, 8:00-12:00, 12:30-18:00 hod.)
Fax: +420 226 013 825
Email: info@aaapoptavka.cz
Web: http://www.aaapoptavka.cz

MAFRA, a.s.
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1328, IČ: 45313351
www.aaapoptavka.cz

Upozornění:
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému.

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat; zvláštní ujednání nebo omezení stanovená právním předpisem tím nejsou dotčena.

MAFRA, a.s. neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.

MAFRA, a.s. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení MAFRA, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu: smlouvy o smlouvě budoucí, nakládání s ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví, uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií, nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí, jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak MAFRA, a.s., tak třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.), uzavření zástavní smlouvy, nabytí zastaveného majetku, veřejná nabídka, ujednání o závdavku, jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách, dohody o narovnání, vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.), pracovní smlouvy anebo jakékoliv smlouvy, u nichž hodnota plnění kterékoliv smluvní strany přesahuje 100.000,- Kč bez DPH, ledaže se jedná o běžnou smlouvu o reklamě uveřejňované v médiích MAFRA, a.s. za obvyklých podmínek. MAFRA, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

Pokud zpráva obsahuje obchodní sdělení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) má možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: info@aaapoptavka.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naší databáze a nebudou Vám na ni zasílány žádná obchodní sdělení o inzertních produktech naší společnosti.

© 2015 MAFRA, a.s. – Poptávky, veřejné zakázky a katalog firem AAAPOPTÁVKA.CZ

 

AAA POPTÁVKA.CZ


AAA POPTÁVKA.CZ-detektivní služby

SPAM

Odesláno z e-mailu: info@aaapoptavka.cz
Odkaz na stránku:www.aaapoptavka.cz

Několikrát jsem psal na info@aaapoptavka.cz. Verbířské spamy ale chodí dál!!!

Obsah spamu:

POPTÁVKY Z VAŠEHO OBORU A KRAJE: Vyzkoušejte naši službu Poptávky s kontaktem a získejte nové zákazníky z Vašeho oboru činnosti. Každý den stovky poptávek. Objednejte si poptávky ještě dnes od 10 Kč denně a získejte tak nové obchodní příležitosti.

AAAPOPTÁVKA.CZ Jistota dobré nabídky
Vážený pane ***,

zasíláme Vám poptávku ze systému AAAPOPTÁVKA.CZ z kategorie Služby – bezpečnostní, ostraha.

TIP: Zobrazit všechny poptávky z této kategorie >

Příjemce: ***

Rychlé volby: Nastavit zasílání poptávek | zadat novou poptávku od ***

Poptávka: soukromé detektivní služby v Praze 6

Zadání poptávky: 18.6.2015
Číslo poptávky: 98452081

Poptávám služby:

Popis: soukromé detektivní služby
Specifikace: mám milence a ten podle mého má ještě jednu, ale nejsem schopna mu to dokázat, proto potřebuji někoho, kdo by mi to pomohl zjistit a udělal pár fotek
Lokalita: Praha 6
Termín: dohodou
Cena: dohodou

Další informace: prosím pište nejdříve emaily nabídky i s cenou, po telefonu nemůžu nic rozebírat

Profil poptávajícího: soukromá osoba z okresu Praha – hl. město.

Děkuji za nabídky.

Kontakt na poptávajícího

Získat kontakt na poptávajícího >>>

Pokud si objednáte službu Kontakty na poptávající, budou Vám kontaktní údaje chodit rovnou na Váš email.

BEZPEČNÁ PLATBA KARTOU: Získejte kontakt na poptávajícího ihned, uhraďte službu platební kartou přes platební portál 3D Secure od České Spořitelny a Vaše služba bude aktivní během několika minut. Akceptujeme karty: VISA, VISA ELECTRON, Mastercard a Maestro.

Vyzkoušejte i Vy „Rychlou nabídku“. Vyplňte údaje k Vaší nabídce a my ji upravíme a odešleme poptávajícímu obratem za Vás!” Vytvořte rychlou nabídku a kalkulaci pro tuto poptávku přímo ZDE >>>

Přejeme Vám mnoho úspěchů při realizaci a získávání nových zakázek.

S pozdravem

Petra Matoušková
péče o zákazníky

AAA POPTÁVKA.CZ
MAFRA, a.s. – Zadat novou poptávku >>>
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1328., IČ: 45313351

Tel.: +420 225 067 979 (Prac. dny, 8:00-12:00, 12:30-18:00)
Mobil: +420 608 955 845 (Prac. dny, 8:00-12:00, 12:30-18:00 hod.)
Fax: +420 226 013 825
Email: info@aaapoptavka.cz
Web: http://www.aaapoptavka.cz

MAFRA, a.s.
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1328, IČ: 45313351
www.aaapoptavka.cz

Upozornění:
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému.

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat; zvláštní ujednání nebo omezení stanovená právním předpisem tím nejsou dotčena.

MAFRA, a.s. neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.

MAFRA, a.s. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Následující smlouvy může uzavírat anebo právní jednání činit v zastoupení MAFRA, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu: smlouvy o smlouvě budoucí, nakládání s ochrannými známkami a jinými předměty průmyslového vlastnictví, uzavírání licenčních a podlicenčních smluv, vyjma běžných smluv s autory na příspěvky do médií, nabytí, zatížení či zcizení nemovitostí, jakékoliv zajištění či utvrzení dluhů jak MAFRA, a.s., tak třetích osob (včetně ujednání o smluvních pokutách a uznání dluhu, ručení, finanční záruky apod.), uzavření zástavní smlouvy, nabytí zastaveného majetku, veřejná nabídka, ujednání o závdavku, jakákoliv dispozice s obchodním závodem či částí závodu tvořící samostatnou organizační složku, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, jakákoliv jednání týkající se cenných papírů (včetně směnek) či podílů v jiných osobách, dohody o narovnání, vzdání se práva a prominutí dluhu (včetně jednání učiněných formou vrácení dlužního úpisu apod.), pracovní smlouvy anebo jakékoliv smlouvy, u nichž hodnota plnění kterékoliv smluvní strany přesahuje 100.000,- Kč bez DPH, ledaže se jedná o běžnou smlouvu o reklamě uveřejňované v médiích MAFRA, a.s. za obvyklých podmínek. MAFRA, a.s. si zároveň vyhrazuje uzavření takovýchto smluv pouze písemně.

Pokud zpráva obsahuje obchodní sdělení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) má možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: info@aaapoptavka.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vyřazena z naší databáze a nebudou Vám na ni zasílány žádná obchodní sdělení o inzertních produktech naší společnosti.

AAA POPTÁVKA.CZ