Konference: vše o personalistice a pracovním právu

SPAM

Odesláno z e-mailu: vzdelavani@aliaves.cz
E-mail na odpověď: vzdelavani@aliaves.cz

Obsah spamu:

Konference: vše o personalistice a pracovním právu – např. Uplatnění pětifaktorového modelu osobnosti v personalistice.

Vážené dámy, vážení pánové,
ve spolupráci s KLUBEM PERSONALISTŮ o.p.s. VÁS ZVEME NA KONFERENCI

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě,

která se bude konat v Brně ve dnech 20. – 22. září 2016

Místo konání:

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí

Víte, jak správně rozvázat pracovní poměr podle judikatury Nejvyššího soudu ČR?

Víte, jak předejít sankcím při kontrole pracovně právních vztahů a bezpečnosti práce?

Víte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v pracovnělékařských službách?

Víte, co přinese novela zákona o úřednících územních samosprávných celků?

Dne 21. září 2016 bude probíhat jednání v 5 odborných sekcích

V sekci č. 4 – Personalistika vystoupí přednášející:

– JUDr. Zdeněk Novotný, soudce Nejvyššího soudu ČR

– Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR

– Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce

– MUDr. Vladimíra Lipšová, Státní zdravotní ústav

– doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., Psychologický ústav Akademie věd ČR

– Ing. Jaromír Zajíček, MPA, tajemník Magistrátu města Děčín, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

– Ing. Theodor Sojka, tajemník statutárního města Chomutov

– Mgr. Aneta Holubová, trenérka soft skills, FOXCONN

– Mgr. Kristina Chrástková, Tschöpl & Partner

Dne 20. a 22. září 2016 budou Pléna, na kterých budou přednášet:

– soudci Ústavní soudu ČR

– soudci Nejvyššího soudu ČR

– soudci Nejvyššího správního soudu ČR

– Poslanci Parlamentu ČR

– a další celorepublikově uznávaní odborníci z oblastí, které jsou tématem konference

Kompletní program konference naleznete zde

Doprovodný a společenský program konference naleznete zde

Přihlášku a možnosti ubytování na konferenci naleznete zde

Těšíme se na setkání s Vámi.

Tým Klubu personalistů, o. p. s.
Přístavní 24
170 00 Praha 7 – Holešovice
——————-
IČ: 29152640
e-mail: info@klub-personalistu.cz
www: http://www.klub-personalistu.cz/

konference


Profesního vzdělávání

SPAM

Odesláno z e-mailu: info@profesnivzdelavani.com
E-mail na odpověď: info@profesnivzdelavani.com

Obsah spamu:

Vážené dámy, vážení pánové,

redakce Profesního vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na letní semináře Ústavu práva a právní vědy, který pro Vás připraviL nabídku seminářů s výhodnými letními cenami.

22. července 2015 od 16:00-18:00 hod.

Nájem bytu – Aktuální výkladové problémy

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Cena semináře: 600,- Kč

Přihláška ZDE.

———-

23. července 2015 od 16:00-18:00 hod.

Statutární orgány a zástupci obchodních korporací dle ZOK

Přednáší: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Cena semináře: 600,- Kč

Přihláška ZDE.

———-

30. července 2015 od 16:00-18:00 hod.

Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele

Přednáší: JUDr. Ladislav Jouza

Cena semináře: 400,- Kč

Přihláška ZDE.

———-

11. srpna 2015 od 16:00-18:00 hod.

Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní

Přednáší: JUDr. Ladislav Jouza

Cena semináře: 400,- Kč

Přihláška ZDE.

———-

13. srpna 2015 od 16:00-18:00 hod.

Vlastnictví bytů – Aktuální výkladové problémy

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Cena semináře: 600,- Kč

Přihláška ZDE.

———-

Více informací o shora uvedených seminářích naleznete ZDE.

UPOZORNĚNÍ: Po odeslání elektronické přihlášky Vám bude automaticky zaslána výzva k platbě na příslušnou částku společně s variabilním symbolem, pod kterým bude potřeba platbu provést před konáním semináře.

Krásný den Vám přeje

Bc. Anna Mesárošová

Profesního vzdělávání